Reeks

Lefranc

lefranc_nl

De oorsprong van de strip Lefranc ligt eigenlijk in 1951. Jacques Martin bracht in dat jaar een bezoek aan een vriend in de Vogezen. Deze nam hem mee naar een tunnel bij Bussang, gelegen ten zuidoosten van het departement Vogezen, een paar mijl ten noorden van de Ballon d'Alsace. Tijdens de tweede wereldoorlog werd deze locatie in gereedheid gebracht om V-1 raketten te lanceren. De sporen daarvan waren zes jaar na het beëindigen van de gevechten nog duidelijk aanwezig. Deze omgeving inspireerde tot de eerste lijnen van het verhaal 'Het sein staat op rood'. Maar nu moest de redactie van het blad Kuifje nog overtuigd worden. Het verhaal dat Martin wilde maken leek namelijk niet op zijn eerdere werk met de reeks Alex. In een interview met Brieg F. Haslé in december 2002 vertelde Martin hoe hij er in slaagde om de redacteur toch te overtuigen. Een voorwaarde was dat de karakters van Alex en Enak naar de huidige tijd werden overgezet. Jacques Martin ging hiermee akkoord en dit betekende het begin van Jean-Jean in het verhaal. Het is ook om deze reden dat Lefranc blond is en Jean-Jean donker haar heeft. Zij zijn dus inderdaad een afspiegeling van zijn eerdere creatie. Gelukkig wist Martin zijn redacteur te overtuigen, want het avontuur van Lefranc was een groot succes.

De hoofdpersoon van de reeks is de verslaggver Guy Lefranc. Onverschroken en met een groot rechtvaardigheidsgevoel onderneemt Lefranc vele reizen. Op zijn tochten rond de wereld, waarbij hij de criminaliteit bestrijdt, wordt de reporter vaak ter zijde gestaan door de jonge Jean-Jean. Maar er zijn meer personages die terugkeren. In de eerste plaats is dit de aartsvijand van Lefranc, Axel Borg. Een ander personage is die van inspecteur Renard die regelmatig met de journalist samenwerkt. Vanaf 1954 zijn de albums van Lefranc verschenen, maar de verschijningsvolgorde is niet chronologisch. Zo zitten er tussen het eerste album en het tweede album (De vlammenzee) uit 1961 chronolisch gezien meerdere verhalen. Deze zijn pas later verschenen in de albumvolgorde. De scenario's waren al wel door Jacques Martin bedacht, maar deze bleven in een ontwerpfase. Pas een klink aantal jaren later werden de scripts door anderen voltooid. De verhalen die tussen deze twee albums horen te vallen zijn: Zwarte Kerst, De kinderen van de bunker, De meester van het atoom, Londen in gevaar en De vervloeking. Van de verschenen albums zijn alleen de eerste drie volledig het werk van Jacques Martin. Vanaf het verhaal 'Het hol van de wolf' uit 1974 werd het tekenwerk eerst gedaan door Bob de Moor, waarna Gilles Chaillet een album later het penseel overnam. Later volgde nog andere tekenaars.

Toon alle albums