Reeks

De Ruyter

de_ruyter

De Nederlandse zeeheld Michiel Adriaenszoon De Ruyter leefde van 1607 tot 1676. Hele boeken zijn er over hem geschreven. Dit boek is het zoveelste in een lange rij. Het samenstellen van de inhoud is met grote aandacht uitgevoerd. Het bevat derhalve nieuwe feiten, nieuwe visies op oude feiten, oude visies op nieuwe feiten, halve waarheden, verzinsels, leugens, achterklap, kwaadsprekerijen en lasterlijkheden. Dit alles 'ter leringhe ende vermaeck'. 
Vooral dat laatste.

Toon alle albums