Strip voor beginnende lezers

Tekst - eenlettergrepige woorden in schreefloos lettertype - staat in spreekwolken en is evenwichtig over de plaatjes (3 à 6 per pagina) verdeeld, AVI-M3. Geen hoofdlettergebruik, wel interpunctie. De illustraties in verschillende technieken ogen aangenaam.

Als tegenwicht voor de meer traditionele eerste leesboekjes zijn deze stripuitgaven voor de visueel ingestelde jeugdige lezers een meer dan welkome aanvulling. Leuke manier om te leren lezen en de leesbeleving aan te wakkeren. Vanaf ca. 6 jaar.

Toevoegen aan leeslijst