Lees-Trip

Het nieuwe label Lees-Trip dat we lanceren, zet in op leesplezier via aantrekkelijke, boeiende stripverhalen.
Door strips en tekeningen in combinatie met teksten op hun leesniveau, worden kinderen en jongeren gemotiveerd om deze grappige verhalen te lezen. Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen), een ruimere woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken. Wanneer kinderen ongedwongen (zonder verslagen of opdrachten), vrij mogen lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen.

Hier wil de Lees-Trip een prominente rol in spelen. Uitgeverij Nanuq wil minstens twee Lees-Trips per jaar uitbrengen.

Met de Lees-Trip bieden we verhalen aan die aansluiten bij de interesses van kinderen en jongeren. We willen wegblijven van AVI-niveaus en indelingen volgens leeftijd. We vinden het belangrijk dat lezers lezen volgens hun interesses en dit hoeft niet altijd op hun niveau te zijn, dit kan gerust ook eens een lager niveau zijn.

Er zijn drie niveaus in de Lees-Trip:

Er is ook een vierde afzonderlijk niveau (blauw) voor anderstalige (oudere) lezers.


Om de combinatie tussen strips én teksten én het leesniveau in overeenstemming te krijgen is het de bedoeling om steeds te werken met bekende illustratoren en jeugdauteurs. Deze samenwerking wordt vanuit uitgeverij Nanuq opgevolgd door Renaat Van Ginderachter, die jarenlange ervaring heeft als auteur van educatieve uitgaves en spellen, zowel voor scholen als voor gezinnen.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat stripverhalen een uitgesproken educatieve kracht bezitten én dat Vlaanderen een schat aan verhalend en illustratief talent kent. Lees-Trip wil deze getalenteerde auteurs en illustratoren in contact brengen met elkaar en met een nieuw publiek.

We hopen dat de Lees-Trip hierin een brug kan slaan door toegankelijke verhalen van een hoge kwaliteit te brengen. En dat de Lees-Trip op termijn uitgroeit tot een kwaliteitslabel om lezen te promoten.
Naast de inhoudelijke kwaliteit willen we ook op andere vlakken de lat hoog leggen. Dit kenmerkt zich in de verzorgde uitgave, hardcover, een betaalbare prijs … Hiermee willen we duidelijk maken dat de Lees-Trip een duurzame toekomst voor ogen heeft.

Toevoegen aan leeslijst