Auteur

Grenson Olivier

Van jongs af aan droomde Olivier Grenson ervan strips te tekenen. Hij leert het vak eerst bij Eddy Paape en vervolgens aan de Ecole de Recherche graphique (School voor grafisch onderzoek). In 1984 geeft Lombard hem een kans door zijn eerste reeks "Aldose en Glucose" in het weekblad Kuifje te publiceren. In 1989 tekent hij de wederwaardigheden van detective Carland Cross op scenario van M. Oleffe. Tezamen met Jean Dufaux gaat hij een nieuwe uitdaging aan voor de reeks "Derde Stroming Lombard": Niklos Koda.