Auteur

Bédu

Bédu, geboren op 11 april 1948 in Ciney, heeft zichzelf leren tekenen. Hij heeft nooit enige opleiding gevolgd. Niet dat hij iets tegen studeren heeft, integendeel. Hij trakteert zich zelfs op de luxe van een studie economie aan de universiteit van Leuven en behaalt op dit toch ver van de stripwereld verwijderde gebied een licentiaatsdiploma. In 1972 verdedigt hij zijn eindscriptie over een adembenemend onderwerp: "De prijsvorming in het sovjetsocialistische systeem". Maar de financiële wereld valt bitter tegen: de psychotechnische tests waaraan de bedrijven die jonge afgestudeerden werven hem onderwerpen, doen hem zijn heil elders zoeken.

Dat heil vindt hij bij Berck, waar hij zich verder bekwaamt in het tekenaarsvak. Hij doet er alles wat hem voor de hand komt, van het nederigste tot het eervolste, zij het in de anonimiteit verrichte karwei: letteren, inkten, achtergronden, etc. Na drie jaar op deze wijze te hebben gewerkt, wordt het verlangen op eigen benen te staan hem te machtig.

Vanaf 1975 werkt hij jarenlang voor Kuifje, met verhalen waarvan hij zelf voor het scenario tekent, zoals "Beany de wasbeer" en "Hugo", de kleine troubadour uit de Middeleeuwen. Met Blareau creëert hij "Proffie" (1977) en in 1979 "Ali Bamba" in de sfeer van Duizend-en- één-nacht. In 1983 neemt hij Clifton over, eerst naar scenario's van Bob de Groot, later met zijn eigen scenario's.

Na het verdwijnen van het weekblad Kuifje opent Robbedoes zijn deuren voor hem, in 1992. Hij vormt er een krankzinnig duo met Raoul Cauvin. Het is het begin van de saga van "De psy"... Waarom de psy? "Als ik ze teken," aldus Bédu, "hoef ik er hopelijk zelf niet meer naartoe." Tegenwoordig woont hij dan ook in alle rust in een voorstad van Brussel en studeert in zijn vrije tijd ijverig solfège en piano, met als bijkomend voordeel dat hij zijn pagina's rijkelijk met notenbalkjes kan opvullen.