De vrolijke bengels

Op 1 augustus 1946 begon Willy Vandersteen voor het jeugdweekblad Ons Volkske met een gagreeks rond een groepje belhamels onder de titel De Vroolijke Bengels.
Een week eerder, op 25 juli, verscheen in het blad een aankondiging waarin de "bengels" ...

Lees meer over De vrolijke bengels

Actieve filters