Geschreven door : Diederik Van De Velde - Categorieën : Reviews De Stripspeciaalzaak

Livingstone - De avontuurlijke zendeling

Livingstone - De avontuurlijke zendeling

Op goed geluk

Hoe spoor je iemand op die, door velen doodgewaand, het laatst van zich liet horen in het dan nog grotendeels ongekende Midden-Afrika? The New York Herald wil het lezersaantal opkrikken en komt met het ogenschijnlijk krankzinnige idee op de proppen om de door de meesten al lang opgegeven David Livingstone op te sporen. De krant rekent op de overbevraagde Henry Morton Stanley om die taak te volbrengen. Diens contacten geven hem alvast de laatste info mee. Eens Stanley in juiste richting zoekt, blijkt het niet al te moeilijk om de Britse dokter en predikant te vinden. Hoe onmetelijk groot het hart van Afrika ook is, veel blanken waren er omstreeks 1871 nog niet doorheen de streek getrokken. En dus moeten Stanleys iconisch geworden woorden "Dr. Livingstone, I presume?" behoorlijk bizar geklonken hebben. Uiteraard moet Stanley heel zeker geweten hebben wie hij voor zich had. Je kan er haast gif op innemen dat hijzelf en de totaal uitgeputte Livingstone de enige blanken waren die tot dan zo diep in het Afrikaanse binnenland waren geraakt. Stanley en Livingstone bundelen de krachten en trekken verder op ontdekking. Hun bevindingen en invalshoeken zouden tot op vandaag de beeldvorming over Afrika bepalen.

Scenarist Rodolphe kiest voor een biopic-aanpak, Een zuiver neerschrijven van de (legendarische) overlevering. Die keuze houdt twee gevolgen in. Verwacht in dit album geen narratieve trucjes zoals toegevoegde fictieve personages. Bovendien is er door het strikt volgen van de populaire overlevering geen aandacht voor het feit dat beide heren — vooral dan Stanley — intussen naast ontdekkingsreizigers intussen ook controversiële figuren zijn omdat hun aanpak en inzichten ook mee hebben geleid tot kolonialisme. Het portretteren van Livingstone en Stanley als kinderen van hun tijd blijft zo misschien toch iets te veel achterweg.

Historisch getinte verhalen gaan Paul Teng toch het best af. Heel terecht kan de man mee genieten van de kwalitatieve hausse waarin de Nederlandse strip zich grafisch gezien bevindt. De twee Tristan-verhalen die Teng tekende, lijken de man terug wat meer op de kaart te hebben gezet. Nu wacht hem een nieuwe cyclus van De Klaagzang van de Verloren Gewesten. Mooi zo.